Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.
Od umowy można odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: kontakt@madolimoon.pl
Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Bobrowniki Małe 131, 33-122 Wierzchosławice , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.
Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
– dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa lub osobę trzecią inną niż przewoźnik, którą Państwo wskażą. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Dokonane przez Państwa płatności, z wyjątkiem kosztu przesyłki rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwracamy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Państwa płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub otrzymania dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu m.in. w odniesieniu do umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, konsument ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail:kontakt@madolimoon.pl lub drogą pocztową na adres Bobrowniki Małe 131, 33-122 Wierzchosławice
Wadliwy towar należy wysłać na adres: Bobrowniki Małe 131 33- 122 Wierzchosławice
W związku z wadą mogą Państwo żądać:
wymiany rzeczy na wolną od wad,
usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:
obniżeniu ceny,
odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy – na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
Rozpatrzenie Państwa reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.
Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w naszym Regulaminie sprzedaży.

Shopping Cart