Względy bezpieczeństwa

  • Nie należy przenosić zapalonych świec.
  • Nie należy używać płynu do gaszenia świecy.
  • Świece z drewnianym knotem należy wygasić, odcinając dopływ powietrza.
  • Świece należy palić w pozycji pionowej.
  • Nie zostawiaj palącej się świecy bez kontroli.
  • Trzymaj świece poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
  • Zostawiaj minimum 10cm odstępu od palącej się świecy.
  • Nie stawiają świecy w przeciągu, w pobliżu źródła ciepła oraz obok łatwopalnych materiałów.
  • Powierzchnia wosku powinna być utrzymana w czystości.
  • Po każdym zakończeniu palenia, warto przyciąć zwęgloną końcówkę knota.
Shopping Cart